Det Goda Livet

Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en helhetssyn på människans mående. 

Psykologer Föreläser

Läs mer

Kurser/Workshops

Läs mer

Compassion i kroppen Workshop 15/9

Läs mer

Nyheter

Ett varmt tack till alla som kom till premiären för Psykologer Föreläser! Kul att så många hittade hit och att intresset för den den psykologiska kunskapen är stort. Vi vill även passa på och tacka för allt stöd och uppmuntran vi har fått. Det ger oss näring och inspiration att arbeta vidare med det vi gör. Vi hoppas få träffa er vid kommande föreläsning den 22/2 som handlar om existentiell psykologi!