Kommande aktiviteter kommer uppdateras under våren 2019.

Det Goda Livet


Hälsan i centrumDet Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida

kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att

skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en

helhetssyn på människans mående.


Kommande förelösningar:Kontakta ossSofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved