Hand in Hand


Hand i Hand är Det Goda Livets senaste projekt, där vi tillsammans med Sofielunds Folkets Hus, har mellan 2018-10-01 och 2019-10-01, bistått till asylsökandes hälsa och integration. Projektet går under Länsstyrelsens satsning i TIA (tidiga insatser för asylskökande).

Vi samarbetar med Malmö Stad, öppna förskolan Hera, Röda Korset, Ö. Grevie Folkhögskola samt lokala eldsjälar.Vårt mål


Vårt mål med projektet är att genom hälsofrämjande aktiviteter, bygga broar mellan människor som är nyanlända, som vill integreras och människor som har sedan länge haft Malmö som sitt hem.Alla våra aktiviteter är gratis och kommer att hållas i, eller utgå ifrån Sofielunds Folkets Hus (Rolfsgatan 16, malmö) eller på Öppna förskolan Hera, Tegelhuset, Rosengård (Dicksons väg 3, Malmö).


Våra Aktiviteter


Bland våra aktiviteter hittar ni:


HÄLSOFREDAG

YOGA

KONSTWORKSHOP

SPRÅKCAFÉ

MATLAGNING

Det Goda Livet

Hälsan i centrum


Det Goda Livet är en ideell förening. Vårt mål är att sprida kunskap och bygga nätverk för att främja folkhälsan. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till utveckling och förändring och utgår ifrån en helhetssyn på människans mående.
Säg hej på Facebook!

KONTAKTA OSSSofielunds Folkets Hus


Rolfsgatan 16


Malmö, Sweden


Email: info@godalivet.org

Copyright. All Rights Reserved