Vision och verksamhetsidé

Vår vision

Föreningen Det Goda Livet vill främja intresset för och öka kunskapen kring hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Strävan är balans av hälsans olika delar. Genom kunskap, skapande och nätverkande vill vi bidra till människors möjligheter till utveckling och ett rikare liv.

Vår verksamhetsidé

Det Goda Livet stimulerar människors lärande och utveckling genom bildning i form av föreläsningar, workshops och studiecirklar. Vi erbjuder möjlighet till engagemang, delaktighet och ömsesidig integration.

Det Goda Livet är en ideell förening samt partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Vi står för alla människors lika värde och rätt till bildning, kunskap och kultur. Vi främjar mångfald och motverkar diskriminering.

 

Det goda livet